ФИЗИКА

"Више не учим за испитивача

и његове ћефове,

већ за свој позив и живот"

Милутин Миланковић

("Циклуси и запис", Опус солис, стр. 61)

ИНТЕРАКТИВНЕ СИМУЛАЦИЈЕ

https://phet.colorado.edu/sr/simulations

 Консултације  четвртком 12:00

 Драгана Церовић, професор струковних студија

2017

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО
 
 

Мерење

број

l

[mm]

l

[cm]

l

[dm]

 

l

[m]

 

 

l

[km]

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

title

Click to add text, images, and other content