ФИЗИКА

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА ИСПИТИВАЊЕ ТЕКСТИЛА, ОДРЖАНОГ 9.05.2019.

 

ПОЛОЖИЛИ:

                                                  Поени                               Оцена

1.     Бутић Анђела                        92                               10 (десет)

2.     Мерсула Марина                    85                                 9 (девет)

3.     Савић Тијана                         84                                 9 (девет)

4.     Јовановић Катарина               76                                 8 (осам)

5.     Трипковић Маја                      80                                 8 (осам)

6.     Миловановић Анђела              65                                 7 (седам)

7.     Манојловић Марија                 66                                 7 (седам)

8.     Петровић Сања  (Ј)                 65                                 7 (седам)

9.     Михајловић Тијана                  60                                 6 (шест)

 

 Уписивање оцена у четвртак у 13:00 ч.

                                                                 Предметни наставник

 др Адела Медовић Баралић,

                       проф.струковних студија                           

проф.струковних студија                           РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА ИСПИТИВАЊЕ

ТЕКСТИЛА, ОДРЖАНОГ 9.05.2019.

ПОЛОЖИЛИ:
Поени Оцена
1. Бутић Анђела 92 10 (десет)
2. Мерсула Марина 85 9 (девет)
3. Савић Тијана 84 9 (девет)
4. Јовановић Катарина 76 8 (осам)
5. Трипковић Маја 80 8 (осам)
6. Миловановић Анђела 65 7 (седам)
7. Манојловић Марија 66 7 (седам)
8. Петровић Сања (Ј) 65 7 (седам)
9. Михајловић Тијана 60 6 (шест)

Уписивање оцена у четвртак у 13:00 ч.

Предметни наставник
др Адела Медовић Баралић,
проф.струковних студија

"Више не учим за испитивача

и његове ћефове,

већ за свој позив и живот"

Милутин Миланковић

("Циклуси и запис", Опус солис, стр. 61)

ИНТЕРАКТИВНЕ СИМУЛАЦИЈЕ

https://phet.colorado.edu/sr/simulations

 Консултације  средом 13:00

 Драгана Церовић, професор струковних студија

ВЕЖБА 1. МЕРЕЊЕ ДУЖИНЕ МЕРНОМ ТРАКОМ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО
 
 
 мерење број l [mm] l [cm] l [dm] l [m] l [km]
 1     
 2     
 3     
 4     
 5     
 средња вредност     
 апсолутно одступање     
 резултат     

 

      
 

title

Click to add text, images, and other content